Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
FILTRACJA - CZĘŚCI - SERWIS
linia
linia pion
linia pion
linia pion
linia pion
Tel. 12 415-18-91
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23

Jesteśmy z Wami od 1997 r.

Kraty - serwis, przeglądy, remonty

Kraty do skratek (największych zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w ściekach, poruszanych po dnie kanału, które jako pierwsze są usuwane w oczyszczalni ścieków) są urządzeniami służącymi do oddzielania części stałych ze ścieków, zmniejszając prawdopodobieństwo dostania się ciał stałych do pozostałych urządzeń w ciągu technologicznym jak pompy, napowietrzacze i inne urządzenia. Kraty stosowane są w różnych gałęziach przemysłu jak oczyszczalnie ścieków, w przemyśle mięsnym, papierniczym, farbiarskim, włókienniczym, mleczarniach itp. Ich zastosowanie pozwala wydłużyć żywotność wszystkim urządzeniom w ciągu technologicznym, które zamontowane są za nimi.

Serwis i przeglądy krat

Od wielu lat serwisujemy urządzenia różnych producentów zarówno w trakcie gwarancji tzw. serwisy gwarancyjne zgodne z DTR kraty jak i warunkami gwarancji jak i po gwarancji. Działania serwisowe mają na celu zabezpieczenie przed awarią a tym samym przed nieplanowanym postojem i nieplanowaną naprawą.

Wykonujemy dwa rodzaje przeglądów krat:
 • Przeglądy mające na celu ocenę stanu technicznego urządzenia, wskazanie opłacalności ewentualnego remontu, podanie jego zakresu tego oraz planowanych kosztów.
 • Przeglądy międzyremontowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego krat połączonego z regulacją i usunięciem drobnych usterek

Remonty krat

Wykonujemy następujące rodzaje remontów:
 • nieplanowane, interwencyjne
 • planowane w tym:
  • bieżące
  • średnie
  • kapitalne

Rodzaje krat

Urządzenia można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
 • kraty mechaniczne
 • kraty ręczne
bieznia-osadnika-przed-renowacja

krata mechaniczna remont

bieznia-osadnika-plyty-duroton-z-funkcja-grzania

Zdecydowana większość tego typu urządzeń to kraty mechaniczne, które można montować w kanałach o różnych wymiarach (szerokość kanału i jego głębokość).

Najczęściej elementy wykonywane są ze stali nierdzewnej lub tworzywa. Podczas oczyszczania ścieki przepływają przez układ filtrujący, na którym wyłapywane są pływające i unoszące się ciała stałe. Układ czyszczący przesuwa odseparowane ciała stałe w kierunku wylotu (przesypu). Podczyszczony ściek przepływa dalej. Zbieranie skratek z rusztu i ich transport odbywa się samoczynnie. Odwodnione częściowo skratki przesypem opuszczają kratę i podawane są na inne urządzenia do dalszego odwodnienia np. do prasopłuczki lub na przenośnik, bądź do pojemnika na skratki.

Urządzenia mogą pracować w pomieszczeniach zamkniętych, a także na zewnątrz, ponieważ ich pracę w niskich temperaturach umożliwia zastosowana izolacja cieplna z systemem grzejnym oraz odpowiedni stopień szczelności zabezpieczający m. in. silnik elektryczny przed dostaniem się wilgoci do jego wnętrza. Mogą pracować w cyklu automatycznym lub ręcznym jako tryb serwisowy, przy czym w cyklu automatycznym uruchamiane są impulsem z czujnika poziomu ścieków przed kratą i gdy poziom ścieków spadnie do minimalnego zostaje ona wyłączona. Można także zastosować układ w którym impulsem rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia jest odpowiednia różnica poziomów ścieku przed i za kratą. Dopuszczalne jest też wykorzystanie nastaw czasowych sterownika lub uzależnienie pracy od sygnału z urządzenia nadrzędnego.Kraty taśmowo – hakowe

Dane techniczne:

Przepływ:2 - 2000 l/s (7200 m3/h)
Szerokość kanału:350 – 2000 mm
Głębokość kanału:450 – 8000 mm
Szerokość szczelin:1;3;6;10;15 mm
Pochylenie ramy:60;70;75;80;85;90 stopni
Pobór mocy:0,24 – 1 kW, 400V/50Hz
Ogrzewanie:0,80 – 2,8 kW, 230V/50Hz

Urządzenia tego typu znajdują szerokie zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, w przemyśle masarskim, chemicznym, garbarstwie, browarach, zakładach przetwórstwa ziemniaków, stacjach pomp itp. Zalicza się je do urządzeń mechanicznego oczyszczania wstępnego. Mechanizmy taśmowo-hakowe montuje się na dnie kanałów dopływowych lub w studzienkach betonowych itp. Zaletą tych maszyn jest możliwość montażu w kanałach o różnej głębokości także głębokich jak również różnej szerokości. Dno kanału może być płaskie, z pochyleniem lub ze stopniem około 100 mm (50 – 200 mm). Stopień jest korzystny przy małych przepływach, ponieważ chroni przed osadzaniem się piasku. Podczas przepływu ścieków przez kratę następuje wychwytywanie ciał stałych przez taśmę urządzenia hakowego i transportowanie ich do przestrzeni przesypu, a podczyszczone ścieki przepływają do dalszego procesu oczyszczania. Przeważająca część skratek oddziela się samoczynnie od taśmy dzięki odpowiednim ukształtowaniu haków i ich prowadzeniu. Dodatkowo taśmę czyści szczotka walcowa napędzana swoim silnikiem elektrycznym z przekładnią. Taśma napędzana jest silnikiem elektrycznym z przekładnią poprzez przekładnię łańcuchową i wały z kołami prowadzącymi taśmę. Napęd można też zamontować bezpośrednio na wale z kołami prowadzącymi taśmę. Napędy chronione są przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika awaryjnego. Przechwycone skratki są kierowane przez przesyp do przestrzeni pod kratą i w zależności od potrzeb wsypują się do podstawionych kontenerów, pojemników czy worków.

Natomiast z kraty skratki przesypem mogą być kierowane w łatwy sposób do innych urządzeń takich jak prasy do skratek płuczki do skratek czy do przenośników w celu prasowania, przepłukiwania, płukania lub transportu w inne miejsce. Producenci krat taśmowo-hakowych najczęściej dostarczają swoje urządzenia zmontowane w całości. W sytuacji gdy nie ma możliwości zamontować urządzenia w całości, produkuje się je jako mechanizm dzielony a w szczególnych przypadkach producenci dostarczają je w stanie zdemontowanym. W zależności od możliwości montażowych montuje się je za pomocą poziomego kotwienia do brzegu kanału lub za pomocą pionowych podpór lub kombinacji poziomego kotwienia i podpór. Kraty taśmowo-hakowe w wykonaniu standardowym mają ramę ze stali ocynkowanej, malowanej, pozostałe części ze stali nierdzewnej z wyjątkiem plastikowych części taśmy filtracyjnej. W wersji nierdzewnej, z wyjątkiem plastikowych części taśmy filtracyjnej, elementy wykonane są ze stali nierdzewnej chromoniklowej najczęściej w gatunku 1.4301.

Oprócz standardowego wyposażenia kraty taśmowo - hakowe mogą być wyposażone:
 • Wykonanie w zabudowie (ochrona przed zapachami)
 • Wykonanie z płaszczem ocieplającym (izolacja termiczna podwójna)
 • Wykonanie z płaszczem ocieplającym i ogrzewaniem umożliwiającym pracę w temperaturach ujemnych (podwójny płaszcz izolacyjny z matami grzejnymi i termostatem)
 • Spryskiwanie taśmy z zewnątrz albo od wewnątrz z zaworem elekromagnetycznym sterowanym z szafki elektrycznej albo bez zaworu elektromagnetycznego
 • Szafka elektryczna do sterowania pracą kraty i urządzeń dodatkowych (przenośnik, prasopłuczka itp.)
 • Przeciwwybuchowe wykonanie napędów elektrycznych
 • Urządzenie do przechylania lub do podnoszenia kraty.
Zalety urządzeń taśmowo – hakowych:
 • Ciągła separacja
 • Samoczyszczące elementy filtracyjne
 • Duża powierzchnia filtracyjna
 • Duże natężenie przepływu
 • Niewielka strata ciśnienia
 • Szeroki zakres stosowania (w kanałach, zbiornikach, studniach, współpracujące z innymi urządzeniami, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z możliwością zabudowy jako urządzenie zblokowane)
 • Wysoka zdolność separacji

Kraty taśmowo – panelowe

Dane techniczne:

Przepływ:2 - 2000 l/s (7200 m3/h)
Szerokość kanału:400 – 3000 mm
Głębokość kanału:450 – 8500 mm
Perforacja sita3 – 20 mm
Pochylenie ramy:50 – 80 stopni
Pobór mocy:0,5 – 4,0 kW

Kraty taśmowo – panelowe służą do oddzielania części stałych (skratek) ze ścieków, chroniąc przed zatkaniem a także uszkodzeniem takich urządzeń jak pompy, napowietrzacze itp. Wymiary dostosowane są do warunków występujących w konkretnych obiektach jak oczyszczalnie ścieków. Urządzenia instalowane są w kanałach o różnych gabarytach, głównie do pracy w kanałach znajdujących się w ogrzewanych i wentylowanych budynkach. Kraty te mogą pracować również na zewnątrz, w otwartych kanałach, wtedy jednak muszą być wyposażone w osłonę termiczną, system grzewczy a napęd wykonany w wersji chroniącej go przed wilgocią.

Płynące kanałem ścieki przepływają przez układ separujący taśmowo – panelowy, na którym zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe (skratki). Części stałe przechwytywane są bezpośrednio na dnie kanału, więc nie ma konieczności wykonania uskoku w kanale. Układ separujący hakowo-panelowy wynosi w górę zatrzymane skratki, ponad poziom ścieków. Dalej układ ten pracuje jak podajnik taśmowy. W trakcie ruchu powrotnego w dół następuje samoczynne zrzucenie skratek do kontenera lub przenośnika transportującego skratki do innego urządzenia np. prasopłuczki. Równocześnie przy ich zrzucie układ jest czyszczony szczotką zamocowaną w górnej części kraty a także przepłukiwany wodą. Urządzenie może pracować w niskich temperaturach. Wtedy wyposażone jest w termoosłonę i termowentylator. Istnieje możliwość pracy w cyklu automatycznym lub ręcznym jako tryb serwisowy. Sterowanie odbywa się automatycznie wykorzystując pomiar poziomu ścieków przed kratą lub sygnałem z urządzenia nadrzędnego. Konstrukcja, układ cedzący, układ czyszczący prowadnice taśmy, motoreduktor przymocowane są do ramy. Konstrukcja kraty w tym rama i układ separujący wykonane są ze stali kwasoodpornej zapewniającej odporność na agresywne działanie ścieku.

Zalety urządzeń taśmowo – panelowych:
 • Ciągła separacja
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Łatwy i szybki montaż
 • Duża przepustowość
 • Możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb

Kraty zgrzebłowo – hakowe

Dane techniczne:

Przepływzależna od wielkości szczeliny do 8000 m3/h
Szerokość kanału400 – 1500 mm
Szczelina15 – 50 mm
Kąt nachylenia65 – 80 stopni
Moc silników0,5 – 2,2 kW

Kraty zgrzebłowo-hakowe oddzielają części stałe od ścieków i mogą być instalowane w kanałach o różnych wymiarach. Skratki z dna kanału wynoszone są ponad kanał, do wysokości umożliwiającej wyrzucenie skratek do odpowiednich urządzeń np. odwadniających, prasujących, płuczących czy transportujących. Z przepływającego ścieku przez ruszt przechwytywane są na nim pływające skratki. Ściek pozbawiony tych zanieczyszczeń przepływa dalej, zaś odseparowane skratki transportowane są z rejonu rusztu w kierunku wylotu. Zbieranie skratek oraz czyszczenie rusztu następuje automatycznie w cyklach. Długość cykli i ich częstotliwość zależna jest od prędkości (napędu) i nastaw czasowych na sterowniku. Cykle te uruchamiane mogą być w zależności od różnicy poziomów lustra ścieków lub ciśnienia przed kratą i za nią. Podczas transportu skratek w kierunku wylotu, skratki są automatycznie przepłukiwane. Zgarniak oraz układ jego napędu jest czyszczony szczotkami. Elementy kraty wykonane są ze stali kwasoodpornej.

Zalety urządzeń zgrzebłowo – hakowych:
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Łatwy i szybki montaż
 • Duża przepustowość
 • Możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb

Kraty łańcuchowo – zgrzebłowe

Dane techniczne:

Przepustowośćzależna od wielkości szczeliny do 12000 m3/h
Szerokość kanału300 – 6 000 mm
Szczelina2 - 100 mm
Kąt nachylenia60 lub 75 stopni
Napędmotoreduktor ślimakowy

Kraty łańcuchowo – zgrzebłowe służą do oddzielania i przechwytywania elementów stałych ze ścieków. Kraty mogą być instalowane w kanałach o różnych gabarytach. Pozbawiony tych zanieczyszczeń ściek przepływa przez kratę dalej. Zbieranie skratek z rusztu i ich transport przebiega samoczynnie. Częściowo odwodnione skratki transportowane są w kierunku wylotu aż do zasypu i wyrzucane są do kontenera lub urządzeń transportujących, lub innych. Krata może posiadać termoizolację umożliwiającą pracę kraty w niskich temperaturach. Krata może pracować w cyklu automatycznym lub ręcznym. Rama kraty i jej części wykonane ze stali kwasoodpornej.

Zalety krat łańcuchowo - zgrzebłowych:
 • Niskie koszty eksploatacji i konserwacji
 • Łatwy montaż
 • Duża przepustowość
 • Możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb

Kraty szczelinowo – zgrzebłowe

Dane techniczne:

Przepustowośćzależna od wielkości szczeliny do 8000 m3/h
Szerokość300 – 6 000 mm
Rozstaw osido 25000 mm
Prześwit2 – 100 mm
Różnica poziomu lustra cieczydo 2 000 mm
Kąt nachylenia60 lub 75 stopni
Napędmotoreduktor ślimakowy

Kraty szczelinowo – zgrzebłowe służą do oddzielania i przechwytywania elementów stałych ze ścieków. Części stałe przechwytywane są bezpośrednio na dnie kanału. Nie występuje konieczność wykonania uskoku na dnie kanału. Grabie czyszczące zamontowane na dwóch łańcuchach rolkowych zagłębiają się w ruszt, dzięki czemu nie dochodzi do zatykania się rusztu kraty. Zrzut z kraty możliwy jest do kontenera lub urządzenia transportującego.

Zalety krat łańcuchowo - zgrzebłowych:
 • Niskie koszty eksploatacji i konserwacji
 • Łatwy montaż
 • Duża przepustowość
 • Możliwość dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb
 • Optymalne oczyszczanie rusztuszczelinowego

Kraty schodkowe

Dane techniczne:

Przepustowośćdo 4 000 m3/h
Głębokość kanałudo 1 500 mm
Szerokość kraty400 – 1 800 mm
Prześwit rusztu1 – 10 mm
Kąt nachyleniado 50 stopni

Mechaniczne kraty schodkowe służą do dokładnego oddzielania części stałych (skratek) ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Kraty zbudowane są z ruchomych i stałych lameli tworzących ruszt krat. Ruchome lamele połączone są za pomocą korbowodów z napędem umiejscowionym mimośrodowo. Szczelinę rusztu filtrującego ustalają wymienne pierścienie. Kraty montowane są na nogach często mając możliwość obrotowego podniesienia bez konieczności opróżniania kanału. Zdarza się, że wychylenie obrotowe kraty nie jest konieczne, ponieważ jednostka napędowa znajduje się nad kanałem. Obudowa krat może być wyposażona opcjonalnie w układ grzejny umożliwiający pracę krat na zewnątrz. Kraty mogą pracować w trybie automatycznym, uruchamiając kraty sygnałem gdy zostanie osiągnięty poziom lustra ścieków lub różnica poziomów, lub czasowo. Z przepływających przez ruszt filtracyjny kraty ścieków, oddzielane są części stałe, które osadzają się na lamelach. Poruszające się mimośrodowo lamele ruchome transportują odseparowane skratki na kolejny stopień rusztu, aż do wysypu. Czyszczenie rusztu następuje w procesie przeciwprądowym, dzięki któremu następuje efekt samooczyszczenia całej powierzchni kraty i osiąga się w ten sposób dobre i bezproblemowe czyszczenie. Taki system czyszczenia nie wymaga konieczności stosowania dodatkowych systemów czyszczących takich jak płukanie, zgarnianie czy stosowania szczotek.

Zalety krat schodkowych:
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Żadnych dodatkowych urządzeń czyszczących
 • Mocowanie za pomocą elementów prętowych umożliwia szybką wymianę
 • Szybki montaż

Kraty prętowe

Dane techniczne:

Przepustowośćzależy od szczeliny
Szerokoć kanału400 – 5 000 mm
Szczelina8 – 100 mm
Kąt nachylenia65 do 85 stopni
Moc silników0,50 – 0,55 kW

Kraty prętowe są urządzeniami służącymi do oddzielania części stałych (skratek) ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Kraty posiadają układ cedzący, składający się z prętów o przekroju prostokątnym i prętów okrągłych, prętów luźnych bez dodatkowych podparć oraz układu cedzącego ruszt. Układ napędowy razem z łańcuchem znajduje się za układem cedzącym. Kraty prętowe charakteryzują się zwartą i prostą budową, dlatego są łatwe w montażu a także nie stwarzają problemów przy pracach konserwacyjnych. Zrzut skratek następuje bezpośrednio z wyprofilowanych prętów luźno zamontowanych. Zrzut nie wymaga użycia dodatkowego zgarniacza. Kraty prętowe sterowane są za pomocą czujnika poziomu cieczy przed kratą. Włączanie kraty następuje po uzyskaniu zadanego poziomu ścieków przed kratą, zaś wyłączenie po określonym czasie pracy.

Zalety krat prętowych:
 • Łatwy i szybki montaż
 • Duża przepustowość
 • Separowanie skratek wielkogabarytowych

Kraty koszowe

Dane techniczne:

Przepustowośćdo 150 m3/h
Średnica rury200 – 1 200 mm
Prześwit10 – 50 mm
Pojemność kosza150 - 200 l
Udźwig150 – 250 kg
Zapotrzebowanie mocydo 1,1 kW

Kraty koszowe są urządzeniami stacjonarnymi do mechanicznego oczyszczania ścieków z ciał stałych o stosunkowo dużych rozmiarach. Kraty koszowe są urządzeniami do wstępnego oczyszczania ścieków, które montowane są w pompowniach i przepompowniach. Zadaniem tych krat jest ochrona pomp przed uszkodzeniem. Nierzadko w koszach krat lądują butelki, kamienie, kawałki drewna, druty, szmaty, mopy itp. Stosowanie krat koszowych w takich sytuacjach jest konieczne wręcz niezbędne. Główne elementy kraty koszowej przymocowane są do płyty stropowej i ścian studni. Prowadnice kraty mocowane są do ramy kraty i do ścian studni. Gdy kosz kraty znajduje się w dolnym położeniu wtedy następuje jego wypełnianie ciałami stałymi, które znajdują się w ściekach. Wysyp skratek następuje, gdy kosz jest w górnym położeniu. Opróżnianie kosza odbywa się różnymi sposobami zależnie od konstrukcji kraty. Gdy krata ma wygięte prowadnice w górnej części t o wysyp następuje przez przechylenie się kosza i wysypanie części stałych lub gdy przez otwarcie dna kosza. Krata koszowa jest wyposażona w kratę płaską, która zasłania kolektor doprowadzający ścieki gdy kosz jest podnoszony do góry, opróżniany i opuszczany na dół. Po opuszczeniu kosza, krata płaska jest podnoszona. W dużych przepompowniach głównych lub bezpośrednio przed oczyszczalniami ściekow stosuje się kraty koszowe automatyczne, w mniejszych kosz jest podnoszony i opuszczany wciągarką/żurawikiem elektrycznym zaś w małych wciągarką ręczną.

Zalety krat koszowych:
 • Mały nakład inwestycyjny
 • Ochrona pomp przed uszkodzeniem
 • Małe rozmiary

Kraty ręczne

Dane techniczne:

Szerokość300 – 2 500 mm
Prześwit rusztu10 – 100 mm
Kąt nachylenia45 do 65 stopni

Kraty ręczne służą do wstępnego usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych w kanałach oczyszczalni. Kraty ręczne są kratami rzadkimi, prześwit najczęściej waha się od 10 do 60 mm. Kraty ręczne montowane są bezpośrednio w kanale lub w obudowie połączonej z rurociągiem na dopływie i odpływie. Skratki gromadzą się na ruszcie kraty. Czyszczenie rusztu odbywa się ręcznie przy pomocy grabi.

Zalety krat koszowych:
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Łatwy i szybki montaż
 • Duża przepustowość
 • Eliminacja skratek o dużych gabarytach
 • Ochrona urządzeń oczyszczalni przed uszkodzeniem spowodowanym skratkami
krata Fontana logo
Wszystkie zastrzeżone nazwy stanowią własność odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
|
|
|
|

Prawo autorskie ©1998 Inter-Tech Leszek Kowanek

Inter-Tech L.K., filtracja, serwis, części
31-235 Kraków, ul. Koło Białuchy 23
E-mail:


wykonanie: Studio Nivo